Головна  →  Порядок призначення житлових субсидій
Зміни в порядку надання житлових субсидій з травня 2016 року

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНО ПОДАВАТИ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Для призначення субсидії сім`я (домогосподарство) повинна подати, як правило, всього два документи: Заяву та Декларацію. Всі інші відомості (про склад сім’ї (домогосподарства), доходи членів родини та вартість житлово-комунальних послуг) органи соціального захисту отримують самостійно. Більш того: Положення про порядок призначення та надання субсидій забороняє вимагати від громадян інші документи, за винятком випадків, коли ви задекларували дохід, інформацію про який орган соціального захисту не може отримати за запитом (у ДФС, ПФ України, фондах соціального страхування). або для вирішення нестандартних ситуацій

Заяву та Декларацію заповнює одна із зареєстрованих вприміщенні осіб.

У Заяві зазначаються відомості про особу, яка її подає:

* прізвище, ім’я по батькові, зареєстроване місце проживання (для орендарів – фактичне місце проживання) із зазначенням адреси житла:

* поштовий індекс, населений пункт, вулиця, номер будинку, квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), ідентифікаційний номер.

Також у Заяві необхідно вказати, на які види послуг потрібно призначати субсидію: на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Крім того у заяві необхідно вибрати та зазначити з наведеного переліку житлово-комунальні послуги, якими користується домогосподарство, а саме: номер особового рахунку та назву організації, яка надає відповідні послуги.

У Декларації вказується: прізвище, ім’я по батькові особи, яка подає заяву. Також треба зазначити загальну та опалювальну площу житлового приміщення, кількість поверхів у будинку, а також підкреслити тип будинку: індивідуальний чи багатоквартирний.

Крім того у Декларації вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні із зазначенням прізвища, ім’я по батькові, дати народження, серії та номера паспорта, ідентифікаційного номера (за наявності) таких осіб. Звертаємо увагу, що якщо людина не проживає в приміщенні і їй не нараховується плата за житлово-комунальні послуги, то про це потрібно зазначити у графі „Примітки” і інформацію про доходи такої людини не треба вказувати, однак потрібно зазначити згоду на розгляд питання щодо призначення субсидії на підставі рішення комісії.

Також у Декларації потрібно зазначити всі види доходів, які отримує кожен член домогосподарства. Звертаємо увагу, що у Декларації необхідно вказувати саме види доходу та найменування організації, де отримано такий дохід (для фізичних осіб-підприємців – групу платника єдиного податку), а не їхні розміри!

Також у Декларації вказується інформація про осіб з числа зареєстрованих, які здійснили одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії на суму, яка на час купівлі перевищує 50 тисяч гривень із зазначенням виду, вартості, дати оплати майна або послуг.

ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ СУБСИДІЇ ТА ПОДАЧА ДОКУМЕНТІВ

Звертатися за призначенням субсидії потрібно до управління праці соціального захисту за місцем реєстрації сім`ї (вул.Бубнова , 5) або до філій відділу призначення субсидій за адресами:

 

Адреса

 

СЕРЕДА

П’ЯТНИЦЯ

 

Тарасівська , 23/25

 

 

09.00-18.00

 

08.00-15.45

 

Деміївська, 33

 

 

09.00-18.00

 

08.00-15.45

 

Малокитаївська,3

 

 

09.00-18.00

 

-

 

Заболотного 20-а

 

 

09.00-18.00

 

08.00-15.45

 

Новопироговська 25/2

 

 

-

 

08.00-15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бланки Заяви та Декларації можна отримати в місцевих органах соціального захисту. Крім того їх можна роздрукувати самостійно. Бланки Заяви та Декларації розміщено на сайті Міністерства соціальної політики

Також можна заповнити заяву та декларацію в електронному вигляді. На сайті є підказки, які можуть полегшити заповнення документів он-лайн.

Зазначимо, що в електронному вигляді заявник може повністю заповнити необхідні документи та попередньо їх зареєструвати (для цього йому треба підтвердити адресу електронної пошти). Але подані он-лайн документи заявник має підписати особисто, тому після опрацювання документів (заяви та декларації), спеціалісти управління соціального захисту населення запросять заявника для їхнього підписання або підписаний варіант заповнених документів необхідно надіслати поштою.

Субсидія розраховується лише після підпису зазначених документів у місячний строк. Уразі непідписання заяви і декларації в зазначений строк подаються нові заява і декларація.

ДОХОДИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Згідно зі змінами до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475 при заповненні Декларації на призначення субсидії розмір доходу вказувати не потрібно. Достатньо лише вказати види доходу.

Це може бути:
– заробітна плата;
– пенсія;
– соціальна допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини);
– стипендія;
– отримані особою аліменти;
– грошове забезпечення;
– доходи від підприємницької діяльності;
– доходи від здачі в оренду та продажу майна, продажу сільгосппродукції.

В однієї людини може бути декілька видів доходів. Необхідно вказати всі, а органи соціального захисту перевірять ці дані.

У разі звернення за призначенням субсидії у І кварталі – середньомісячний дохід визначається на основі доходів за перші три квартали попереднього року. У разі звернення в інший період – на основі доходів за попередній календарний рік.

Важливо знати, що для визначення права на призначення субсидії враховується дохід без урахування податку з доходів фізичних осіб.

До сукупного доходу сім'ї не включаються:

* частина допомоги при народженні/усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; 
* одноразова винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";
* сплачені особою аліменти; 
* доходи від розміщення депозитів;
* оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів; 
* допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання; 
* одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Щодо одноразової допомоги при народженні дитини, то цей вид доходу слід вказувати у Декларації. Але при визначенні сукупного доходу осіб, яким надається субсидія, ця сума не враховується. Натомість щомісячна допомога на дитину, на відміну від одноразової, враховується.

У ситуації, коли молода мама знаходиться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і отримує лише допомогу по догляду за дитиною, а її чоловік у період, за який декларуються доходи, став безробітним, необхідно вказувати всі види соціальної допомоги, які отримує родина, і через який саме орган соціального захисту.

Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:

* грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам силових структур, військовослужбовцям утворених відповідно до закону військових формувань, отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні АТО; 
* отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції, благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Якщо працездатний член сім`ї не працює, не знаходиться на обліку як безробітна особа, не займається доглядом за дитиною або інвалідом, органи соціального захисту врахують за кожен місяць умовний дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатної особи:

* до 1 вересня 2015 року — 1218 гривень;
* з    1 вересня 2015 по 1 травня 2016 року — 1378 гривень;
* з 1 травня по 1 грудня 2016 року — 1450 гривень;
* з 1 грудня 2016 року — 1550 гривень.

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах державної служби зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. При цьому не враховується дохід, отриманий самозяйнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано ДФС на запит. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Рішення про призначення або відмову у призначенні субсидії має бути прийняте протягом десяти днів після подання Заяви таотримання відомостей, необхідних для її розрахунку. Для визначення права на субсидію та розрахунку її розміру органи соціального захисту мають отримати дані:

* від організацій-надавачів послуг – про забезпеченість комунальними послугами, їхню вартість ; 

* від житлово-експлуатаційних організацій або інших органів, що визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а у сільській місцевості від сільських та селищних рад – про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб

* від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування – про доходи сім`ї.

Після усіх проведених розрахунків та прийняття відповідного рішення заявнику видається повідомлення про призначення (не призначення) житлової субсидії.

Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням. До того ж, якщо сім’я звернулась протягом двох місяців з початку опалювального періоду, субсидія призначається з його початку.

Якщо Ви вчасно не отримали повідомлення про призначення субсидії, Ви маєте оплачувати отримані рахунки за спожиті послуги в повному обсязі. Після призначення субсидії надміру сплачену Вами суму буде віднесено до переплати. І за рахунок цієї переплати сім`я зможе протягом наступного періоду погашати свою обов`язкову частку платежу.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення. На наступний період органи соціального захисту здійснюють розрахунок субсидії без звернення громадян, самостійно збираючи необхідну інформацію.

ЯК РОЗРАХОВУЄТЬСЯ СУБСИДІЯ?

Сім'ї, якій призначено субсидію, встановлюється обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги.

Обов'язкова частка плати розраховується індивідуально для кожної сім'ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї. При цьому чим менші доходи сім'ї в розрахунку на одну особу, тим меншою буде частка плати за житлово-комунальні послуги, яку повинна сплачувати сім'я.

Обов’язковий платіж родини між постачальниками послуг розподіляється пропорційно тій сумі, яку складає вартість певної послуги в загальній вартості плати за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних норм). А все іншекожному з постачальників доплачує держава — у вигляді субсидій.

Важливо! Субсидія надається на оплату житла та опалення на фактичну площу, але в межах соціальної норми житла. Субсидія на житлово-комунальні послуги надається на об'єми, що дорівнюють соціальним нормативам користування житлово-комунальними послугами, незалежно від фактичних обсягів споживання.

Для того, щоб людям було простіше зорієнтуватися в цих розрахунках, Міністерство соціальної політики розробило таблицю, за допомогою якої можна визначити, який відсоток свого доходу має сплачувати сім`я за житлово-комунальні послуги, в разі призначення субсидії, залежно від середньомісячного доходу на одну особу. (http://www.mlsp.gov.ua).

Також спеціалісти Міністерства соціальної політки розробили он-лайн калькулятор для підрахунку розміру субсидії.

СОЦІАЛЬНІ НОРМА ЖИТЛА ТА НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

З 1 жовтня 2014 року субсидії призначаються з урахуванням єдиних для всієї України соціальних норм житла та нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які були визначені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»

Розрахунок розміру субсидії відбувається лише за соціальними нормами – незалежно від того, яким був фактичний об`єм спожитої послуги.

При цьому, якщо родина проживає у приміщенні, площа якого більша за соціальну норму, тоді їй субсидія призначається на соціальну норму площі житла.

Надання субсидії на площу, яка перевищує соціальну норму, можливе лише в одному випадку: якщо всі члени сім`ї – непрацездатні. І вирішується це питання за рішенням Комісії на підставі акта обстеження умов життя домогосподарства. (link нестандартні ситуації, які вирішуються на комісії)

Що стосується оплати за газ, тепло, воду та електроенергію, то якщо родина, якій призначена субсидія, споживає більше норми, всі витрати на оплату послуг понад соціальні норми вона повинна сплатити у повному обсязі. Тобто якщо родина з двох осіб витратила 5 куб.м. гарячої води при нормі 1,6 куб.м на людину, то на 3.2 куб.м. їй буде надана субсидія. А за 1,8 куб.м. родина сплатить повну вартість послуги.

Важливо пам`ятати, що залежно від особливостей регіонів та типу будівель соціальні нормативи для розрахунку розміру витрат теплової, електричної енергії, природного газу на потреби опалення, визначаються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів.

СОЦІАЛЬНА НОРМА ЖИТЛА ДЛЯ НАДАННЯ СУБСИДІЙ

13,65 м2 на особу + 35,22 м2 на сім’ю

48,87 м2

Норма на сім’ю з однієї особи

62,52 м2

Норма на сім’ю з двох осіб

76,17 м2

Норма на сім’ю з трьох осіб

89,82 м2

Норма на сім’ю з чотирьох осіб

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

4.4 м3 на особу

На приготування їжі (газова плита)

7,1 м3 на особу

На приготування їжі та підігрів води (газова плита за відсутності гарячого водопостачання і газового водонагрівача)

14 м3 на особу

На приготування їжі та підігрів води (газова плита за наявності газового водонагрівача)

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2,4 м3 на особу

Централізоване постачання холодної води (за наявності централізованого гарячого водопостачання)

1,6 м3 на особу

Централізоване постачання гарячої води

4,0 м3 на особу

Централізоване постачання холодної води (за відсутності гарячого водопостачання)

СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ДО 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ)

130 кВт • год.на одну особу + 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 250 кВт • год. на місяць

У будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами (за наявності гарячого водопостачання)

150 кВт • год.на одну особу + 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 270 кВт • год. на місяць

У будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності гарячого водопостачання та наявності централізованого постачання холодної води)

120 кВт • год.на одну особу + 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 240 кВт • год. на місяць

Централізоване постачання холодної води (за відсутності гарячого водопостачання)

90 кВт • год.на одну особу + 30 кВт • год. на кожного іншого, але не більш як 210 кВт • год. на місяць

В усіх інших випадках

Примітка. З 1 січня 2018 року ці норми будуть меншими, тому вже зараз варто подумати про енергоефективні побутові електроприлади, енергозберігаючі лампочки.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ СУБСИДІЮ НА ПОНАДНОРМОВУ ПЛОЩУ ЖИТЛА

Якщо родина проживає у приміщенні, площа якого більша за соціальну норму, тоді їй субсидія призначається на соціальну норму.

Надання субсидії на площу, яка перевищує соціальну норму, можливе лише в одному випадку: якщо всі члени сім`ї -непрацездатні. І вирішується це питання за рішенням Комісії на підставі акта обстеження умов життя домогосподарства.

ЯКЩО ФАКТИЧНЕ СПОЖИВАННЯ МЕНШЕ ЗА ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ПЛАТІЖ

Фактичне споживання комунальних послуг домогосподарством відрізняється від нормативного: воно може бути більшим або меншим від соціальних нормативів споживання.

На жаль, із впровадженням змін у програмі субсидій почали поширюватись чутки, якщо сім`я не використає весь обсяг газу чи іншої послуги, то їй доведеться повертати субсидію у кінці опалювального сезону.

Зазначаємо, що це неправда. Розмір субсидії розраховується виключно виходячи з об'ємів соціальної норми споживання – незалежно від фактично спожитих обсягів природного газу чи інших комунальних послуг. Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Сума субсидії, яку структурними підрозділами з питань соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

ПРО ЩО НЕОБХІДНО ІНФОРМУВАТИ ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ПЕРІОД ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ

Якщо в сім’ї змінилися обставини, що впливають на розмір субсидії, про це треба повідомити в органи соціального захисту впродовж місяця.

Зокрема, інформувати треба, якщо:

– змінився склад сім`ї: когось або зняли з реєстрації або ж, навпаки, зареєстрували в приміщенні, народилася дитина (орендарі повідомляють про осіб, які фактично проживають);

– змінився перелік одержуваних житлово-комунальних послуг, умови їхнього надання, виконавці (організації, які надають послуги)– змінився соціальний статус будь-кого з зареєстрованих мешканців житла (хтось вийшов на пенсію, отримав роботу, став безробітним, тощо). Орендарі повідомляють про осіб, які проживають у приміщенні (будинку);

– була здійснена купівля або оплата послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень (за виключенням витвитрат на ліки чи медобслуговування, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності).

ЯК ДІЯТИ В НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ

Для розгляду нестандартних ситуацій з призначенням різних видів державної допомоги при районному управлінні соціального захисту працює спеціальна комісія, в яку входять представники органів місцевої влади. Саме ця комісія вирішуює питання призначення або відмови у призначенні субсидії та інших видів державної допомоги у нестандартних ситуаціях. Зокрема, за участю комісії призначається субсидія:

• на понаднормову площу житла – непрацездатним особам, які проживають самі (в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин);

• особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла (в окремих випадках);
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

окремо за розділеними особовими рахунками – якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки;

 • виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично у ньому проживають, – у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні осіб;

 • Дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям – виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (якщо у дитячому будинку сімейного типу або у прийомній сім’ї проживають діти, які не зареєстровані в ньому)

 • Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії – з дня виникнення права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії

 • якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис.гривень.

ЯКЩО У ВАС Є ОБСТАВИНИ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ КОМІСІЄЮ, ЦЕ НЕОБХІДНО ЗАЗНАЧИТИ У ЗАЯВІ (ПІДКРЕСЛИТИ ВІДПОВІДНИЙ ТЕКСТ)!

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства (крім випадку, коли субсидія призначається виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, які фактично у ньому проживають, за наявності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих).

ЯКЩО У ПРИМІЩЕННІ (БУДИНКУ) ПРОЖИВАЄ МЕНШЕ МЕШКАНЦІВ, НІЖ ЗАРЕЄСТРОВАНО

У разі, якщо хтось із зареєстрованих членів сім`ї фактично не проживає в квартирі чи будинку, існує можливість призначити родині субсидію без урахування цих осіб за рішенням Комісії.

У таких випадках під час прийняття рішень враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб із числа зареєстрованих. Зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншій квартирі або будинку.

У разі відсутності таких документів, субсидія може бути призначена рішенням комісії на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

На підставі рішення Комісії про призначення субсидії на фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, підприємства — виробники та виконавці житлово-комунальних послуг – не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у квартирі чи будинку.

ОСОБЛИВОСТІ ПОДАЧІ ОРЕНДАРЯМИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

Крім тих, хто зареєстрований в квартирі (будинку), право отримувати субсидію мають і орендарі житла. У цьому випадку питання про надання субсидії вирішується Комісією. А орендарі, крім стандартного набору документів, ще мають надати договір оренди житла, оформлений в установленому порядку.

ЯКЩО ВИ НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ

Субсидію можуть отримати громадяни, які проживають у орендованому житлі, а також індивідуальні забудовники, будинки яких ще не прийняті в експлуатацію.

У цих випадках питання призначення субсидії вирішується Комісією. Орендарям треба буде надати, крім пакету стандартних документів (link на розділ документи), ще угоду оренди житлового приміщення.

Субсидія у цих випадках може бути призначена на підставі рішення Комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов.

В ЯКИХ ВИПАДКАХ РОДИНІ МОЖУТЬ ПРИПИНИТИ НАДАННЯ СУБСИДІЇ

Є декілька підстав для припинення виплати субсидії. Зокрема — подання неправдивих даних під час її призначення.

Отримувач житлової субсидії несе відповідальність за достовірність тієї інформації, яку він вказує у Заяві та Декларації та підтверджує своїм підписом. І якщо приховано або свідомо надано недостовірні дані про доходи (наприклад, не зазначено один із видів доходів) та майновий стан, що впливають на встановлення права на субсидію, надання раніше призначеної родині субсидії припиняється. А надмірно перерахована такій сім`ї сума субсидії підлягає поверненню. У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

Якщо не сплачується частка обов’язкового платежу за використані житлово-комунальні послуги, надання субсидії може бути припинена. Ця норма не застосовується в тих випадках, коли одному із членів родини затримують виплату буди підтверджена відповідними документами – довідками.

Про наявність боргів по зарплаті заявник зобов`язаний попередили органи соціального захисту населення. Така інформація надається зазначеними організаціями структурним підрозділам з питань соціального захисту населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому людині перестали сплачувати зарплату.

Також субсидію припиняють у випадку переїзду родини до іншого помешкання, за настання обставин, які унеможливлюють виплату субсидії (наприклад, у випадку смерті отримувача субсидії, який проживав сам) та за заявою особи, якій призначено субсидію.

У разі коли через несплату громадянином відповідної частки вартості житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.

 Бланки заяви та декларації з інструкціями щодо заповнення

Зразок заповнення бланків заяви та декларації

 

За інформацією Управління праці та соціального захисту населення

Голосіївського району м.Києва

Версiя для друку

 

Новини Центру надання адмін. послугПовідомлення територіальних органів міністерств та відомств