Головна  →  Оголошення  →  30 січня 2015

Інструкція з цивільного захисту про запобігання, виявлення та припинення терористичних актів і мінімізації їх наслідків у разі їх виникнення

Загальні положення

Визначення основних термінів

тероризм - суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей;

терористичний акт - злочинне діяння у формі застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій;

технологічний тероризм - злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядерної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або її компонентів, інших шкідливих для здоров'я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп'ютерних систем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно небезпечних об'єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням загрози надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, населення та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру;

терористична діяльність - діяльність, яка охоплює:

- планування, організацію, підготовку та реалізацію терористичних актів;

- підбурювання до вчинення терористичних актів, насильства над фізичними особами або організаціями, знищення матеріальних об'єктів у терористичних цілях;

- організацію незаконних збройних формувань, злочинних угруповань (злочинних організацій), організованих злочинних груп для вчинення терористичних актів, так само як і участь у таких актах;

- вербування, озброєння, підготовку та використання терористів;

- пропаганду і поширення ідеології тероризму;

- фінансування завідомо терористичних груп (організацій) або інше сприяння їм;

міжнародний тероризм - здійснювані у світовому чи регіональному масштабі терористичними організаціями, угрупованнями, у тому числі за підтримки державних органів окремих держав, з метою досягнення певних цілей суспільно небезпечні насильницькі діяння, пов'язані з викраденням, захопленням, вбивством ні в чому не винних людей чи загрозою їх життю і здоров'ю, зруйнуванням чи загрозою зруйнування важливих народногосподарських об'єктів, систем життєзабезпечення, комунікацій, застосуванням чи загрозою застосування ядерної, хімічної, біологічної та іншої зброї масового ураження;

терорист - особа, яка бере участь у терористичній діяльності;

терористична група - група з двох і більше осіб, які об'єдналися з метою здійснення терористичних актів;

терористична організація - стійке об'єднання трьох і більше осіб, яке створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено певні правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів. 

Організація визнається терористичною, якщо хоч один з її структурних підрозділів здійснює терористичну діяльність з відома хоча б одного з керівників (керівних органів) усієї організації;

боротьба з тероризмом - діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності;

антитерористична операція - комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на попередження, запобігання та припинення злочинних діянь, здійснюваних з терористичною метою, звільнення заручників, знешкодження терористів, мінімізацію наслідків терористичного акту чи іншого злочину, здійснюваного з терористичною метою;

район проведення антитерористичної операції - визначені керівництвом антитерористичної операції ділянки місцевості або акваторії, транспортні засоби, будівлі, споруди, приміщення та території чи акваторії, що прилягають до них і в межах яких проводиться зазначена операція

режим у районі проведення антитерористичної операції - особливий порядок, який може вводитися в районі проведення антитерористичної операції на час її проведення і передбачати надання суб'єктам боротьби з тероризмом визначених цим Законом спеціальних повноважень, необхідних для звільнення заручників, забезпечення безпеки і здоров'я громадян, які опинилися в районі проведення антитерористичної операції, нормального функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

заручник - фізична особа, яка захоплена і (або) утримується з метою спонукання державного органу, підприємства, установи чи організації або окремих осіб здійснити якусь дію або утриматися від здійснення якоїсь дії як умови звільнення особи, що захоплена і (або) утримується.

Сприяння органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом

Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування, об'єднання громадян, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти органам, які здійснюють боротьбу з тероризмом, повідомляти дані, що стали їм відомі, щодо терористичної діяльності або будь-яких інших обставин, інформація про які може сприяти запобіганню, виявленню і припиненню терористичної діяльності, а також мінімізації її наслідків.

Права осіб у районі проведення антитерористичної операції

У районі проведення антитерористичної операції посадові особи, залучені до операції, мають право:

1) застосовувати відповідно до законодавства України зброю і спеціальні засоби;

2) затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ осіб, які вчинили або вчиняють правопорушення чи інші дії, що перешкоджають виконанню законних вимог осіб, залучених до антитерористичної операції, або дії, пов'язані з несанкціонованою спробою проникнення в район проведення антитерористичної операції і перешкоджання її проведенню;

3) перевіряти у громадян і посадових осіб документи, що посвідчують особу, а в разі відсутності документів - затримувати їх для встановлення особи;

4) здійснювати в районі проведення антитерористичної операції особистий догляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів та речей, які ними перевозяться;

5) тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів і пішоходів на вулицях та дорогах, не допускати транспортні засоби, у тому числі транспортні засоби дипломатичних представництв і консульських установ, та громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, виводити громадян з окремих ділянок місцевості та об'єктів, відбуксировувати транспортні засоби;

6) входити (проникати) в жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні осіб, які підозрюються у вчиненні такого акту, на територію та в приміщення підприємств, установ і організацій, перевіряти транспортні засоби, якщо зволікання може створити реальну загрозу життю чи здоров'ю людей;

7) використовувати із службовою метою засоби зв'язку і транспортні засоби, у тому числі спеціальні, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям, за винятком транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав та міжнародних організацій, для запобігання терористичному акту, переслідування та затримання осіб, що підозрюються у вчиненні терористичного акту, або для доставки осіб, які потребують термінової медичної допомоги, до лікувальних закладів, а також для проїзду до місця злочину.

У районі проведення антитерористичної операції контакти з представниками засобів масової інформації здійснюють керівник оперативного штабу або визначені ним особи. Передбачені заходи здійснюються з дотриманням чинного законодавства і припиняються негайно після завершення антитерористичної операції.

Режим у районі проведення антитерористичної операції

У районі проведення антитерористичної операції на час її проведення може  бути встановлено спеціальний порядок, зокрема організовано патрульну охоронну службу та виставлено оточення.

Перебування в районі проведення антитерористичної операції осіб, які не залучені до її проведення, допускається з дозволу керівника оперативного штабу.

За погодженням з керівництвом підприємств, установ та організацій, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції, їх роботу під час її проведення може бути припинено частково або повністю. Відповідні фахівці цих підприємств, установ та організацій при проведенні антитерористичної операції можуть у встановленому порядку, за їх згодою, залучатися до виконання окремих доручень.

Інформування громадськості про терористичний акт

Інформування громадськості про вчинення терористичного акту здійснюють керівник оперативного штабу або особи, уповноважені ним на підтримання зв'язків з громадськістю.

Забороняється поширення через засоби масової інформації або в інший спосіб інформації, яка:

розкриває спеціальні технічні прийоми і тактику проведення антитерористичної операції;

може утруднити проведення антитерористичної операції і (або) створити загрозу життю та здоров'ю заручників та інших людей, які знаходяться в районі  проведення зазначеної операції або за його межами;

має на меті пропаганду або виправдання тероризму, містить висловлювання осіб, які чинять опір чи закликають до опору проведення антитерористичної операції;

містить дані про предмети та речовини, які безпосередньо можуть бути використані для вчинення актів технологічного тероризму;

розкриває дані про персональний склад співробітників спеціальних підрозділів та членів оперативного штабу, які беруть участь у проведенні антитерористичної операції, а також про осіб, які сприяють проведенню зазначеної операції (без їх згоди).

Завершення антитерористичної операції

Антитерористична операція вважається завершеною, якщо терористичний акт припинено та ліквідовано загрозу життю і здоров'ю заручників та інших людей, які знаходилися в районі її проведення.

Рішення про припинення антитерористичної операції приймається керівником оперативного штабу з управління цією операцією.

При проведенні  антитерористичної операції керівник оперативного штабу спільно з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування організовує надання допомоги потерпілим, визначає заходи щодо усунення та мінімізації наслідків терористичного акту, організовує їх здійснення.

Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту

Соціальна реабілітація осіб, які постраждали від терористичного акту, провадиться з метою повернення їх до нормального життя. Зазначеним особам надається у разі необхідності психологічна, медична, професійна реабілітація, правова допомога і житло та здійснюється їх працевлаштування.

Заходи щодо запобігання виникнення терористичних актів на території підприємства, установи, організації

З метою запобігання виникнення терористичних актів на території підприємства, установи, організації проводяться наступні заходи:

-   посилюється режим пропуску на територію, проводиться встановлення систем спостереження та сигналізації різного призначення;

-    щоденно здійснюється обхід та огляд території та помешкань з метою виявлення підозрілих предметів;

-   організовується підготовка співробітників до дій в умовах проявлення тероризму;

-   проводиться ретельний підбір обслуговуючого персоналу (чергових, вахтерів, ремонтників, прибиральниць та інших);

-   доводиться до всього особового складу номера телефонів за якими необхідно сповістити відповідні органи при виявленні підозрілих предметів або ознак загрози проведення терористичного акту;

-  розробляється план евакуації співробітників у разі виникнення НС техногенного характеру;

-   проводиться інструктаж співробітників про порядок прийому телефонних повідомлень з загрозами терористичного акту, а також при захваті терористами заручників;

- проводиться інструктаж співробітників, які приймають матеріальні цінності та продукти харчування, що до них надходять, при цьому необхідно ретельно проводити огляд майна, яке надійшло, звертати увагу на кількість товарів, обладнання, предметів, стану їх упаковки, особливу увагу звертати на бандеролі, посилки, великі упаковки, футляри, в тому числі рекламні проспекти та інше.

Мета перевірки - не пропустити можливі повідомлення про загрозу терористичного акту.

Сигналами для негайного прийняття рішень щодо дій, пов'язаних з терористичним актом, можуть бути:

-   наявність у приміщенні, на території підозрілого предмета, який може бути вибуховим пристроєм;

-   надходження загроз по телефону, в усній або письмовій формі;

-         захоплення терористами в заручники співробітників, знаходження підозрілих осіб в приміщеннях чи на території.

У всіх випадках керівник структурного підрозділу зобов'язаний діяти так, щоб забезпечити безпеку працівників та відвідувачів від можливих негативних наслідків терористичного акту.

Ознаки, які можуть вказувати на наявність вибухового пристрою:

-    наявність на знайденому предметі проводів, вірьовок, ізострічки;

-    підозрілі звуки, клацання, цокання годинника, які надходять від предмету;

-   від предмету надходить характерний запах мигдалю або інший незвичайний запах.

Дії при знаходженні предмету, схожого на вибуховий пристрій

 1. Не торкатися, не підходити, не пересувати знайдений підозрілий предмет! Не палити, утриматись від використання засобів радіозв'язку, в тому числі і мобільного, поблизу даного предмету.
 2. Негайно сповістити про знайдений підозрілий предмет в правоохоронні органи по вказаним телефонам.
 3. Зафіксувати час та місце знаходження.
 4. Звільнити від людей небезпечну зону в радіусі не менше 100 м.
 5. По можливості забезпечити охорону підозрілого предмету та небезпечної зони.
 6. Необхідно забезпечити (допомогти забезпечити) організовану евакуацію людей, прилеглої до небезпечної зони.
 7. Дочекатися представників правоохоронних органів, вказати місце знаходження підозрілого предмету, час та обставини його знаходження.
 8. Далі діяти по вказівці представників правоохоронних органів.

9.   Не сповіщати про загрозу вибуху нікому, окрім тих, кому необхідно знати про те що сталося, щоб не викликати паніку.

  1. Виділити необхідну кількість персоналу для здійснення огляду об'єкта та проінструктувати його про правила поведінки (на що звертати увагу і як діяти при знаходженні небезпечних предметів або небезпеки).
  2. Проінструктувати персонал об'єкту про те, що заборонено приймати на зберігання від сторонніх осіб будь - які предмети та речі.
  3. Бути готовим описати зовнішній вигляд предмету, схожого на вибуховий пристрій.

Предмет може мати будь який вигляд: сумка, згорток, пакет та інше, знаходитися безвладно в місцях можливої присутності великої кількості людей, біля вибухо- та пожежонебезпечних місць, розміщення різного роду комунікацій. Також по своєму зовнішньому вигляду він може бути схожий на вибуховий пристрій (граната, міна, снаряд та інше); можуть стирчати проводки, вірьовки, ізострічка, скотч; можливе цокання часового механізму, механічне дзижчання, інші звуки; мати запах мигдалю або інший невідомий запах.

При охороні підозрілого предмету знаходитись, по можливості, за предметами, які забезпечують захист (кут споруди, колона, товсте дерево, автомашина та т.п.), і вести спостереження.

Дії при отриманні загрози терористичного акту по телефону.

Після повідомлення по телефону про загрозу вибуху, про наявність вибухового пристрою не вдаватися до паніки. Бути виваженим і ввічливим. Не перебивати співрозмовника. При наявності магнітофону треба піднести його до телефону, записати розмову. Постаратися відразу повідомити про цю загрозу своєму напарнику, по можливості одночасно з розмовою він повинен по іншому апарату сповістити оперативного чергового міліції та чергового по відділу СБУ про загрозу яка надійшла та номер телефону, по якому подзвонив ймовірний терорист.

Правоохоронним органам значно допоможуть для запобігання злочину наступні ваші дії:

-         постарайтеся дослівно запам'ятати розмову та зафіксувати її на папері;

-         в ході розмови відмітьте стать, вік телефонуючого та особливості його (її) мови;

-         голос: гучний (тихий), низький (високий);

-         темп мови: швидкий (повільний);

-         вимова: чітка, запинається, з запинанням шипиляє, з акцентом або діалектом;

-         манера мови: розв'язна, глумлива, з нецензурними виразами.

Обов'язково відмітьте звуковий фон (шум автомашин або залізничного транспорту, звуки теле- або радіоапаратури, голоси та інше).

Відмітьте характер дзвінка (міський або міжміський).

Обов'язково зафіксуйте точний час початку розмови та його тривалість.

В любому разі постарайтеся в ході розмови отримати відповіді на наступні запитання:

-         Які конкретні вимоги він (вона) висуває?

-         На яких умовах він (вона) або вони згідні відмовитись від задуманого?

-         Як і коли з ним (нею) можна зв'язатися?

-         Кого ви можете або повинні сповістити про цей дзвінок?

Постарайтеся добитися від телефонуючого максимально можливого проміжку часу для прийняття вами та вашого керівництва рішення або проведення якихось дій.

Якщо можливо, ще в процесі розмови повідомте про неї керівництво, якщо ні - негайно по його закінченню.

Не розповсюджуйтесь про факт розмови та його зміст. Максимально обмежте кількість людей, які володіють отриманою інформацією.

При наявності автоматичного визначувана номеру (АВН) запишіть вхідний номер телефону в зошит, що дозволить запобігти його втраті.

При використанні звукозаписуючої апаратури відразу вилучите касету (міні-диск) з записом розмови та прийміть міри до його збереження. Обов'язково встановіть на її місце іншу.

Дії при прийнятті повідомлення про загрозу вибуху.

Будьте спокійні, ввічливі, не переривайте того хто говорить. Ввімкніть магнітофон (якщо він підключений до телефону). Пошліться на неякісну роботу апарату щоб повністю записати розмову.

Не вішайте телефонну слухавку по закінченню розмови. Приблизні питання:

 1. Коли може бути проведений вибух?
 2. Де закладено вибуховий пристрій?
 3. Що він з себе представляє?
 4. Який він на вигляд зовні?
 5. Чи є ще десь вибуховий пристрій?
 6. Для чого закладений вибуховий пристрій?
 7. Які ваші вимоги?
 8. Ви один чи з вами є ще хтось?

Загроза терористичного акту в письмовому вигляді

Загрози в письмовій формі можуть надійти в організацію як по поштовому каналу, так і в результаті виявлення різних анонімних матеріалів (записок, надписів, інформації, записаної на дискеті та інші.).

При отриманні анонімного матеріалу, який містить загрозу терористичного характеру, поводьтесь з ним максимально обережно, приберіть його в чистий щільно закритий поліетиленовий пакет та покладіть його в окрему жорстку папку.

Постарайтеся не залишити на ньому відбитків своїх пальців.

Якщо документ надійшов у конверті, його слід відкривати тільки з лівої або правої сторони, обережно обрізавши край ножицями.

Зберігайте все: сам документ з текстом, конверт та упаковку, нічого не викидайте.

Не поширюйте коло осіб, ознайомлених із змістом документу.

Анонімні матеріали відправте в правоохоронні органи з супровідним листом, в якому повинні бути вказані конкретні признаки анонімних матеріалів (вид, кількість, яким чином та на чому виповнені, з яких слів починається та якими закінчується текст, наявність підпису та інше), а також обставини, які зв'язані з їх розповсюдженням, виявленням або отриманням.

Анонімні матеріали не повинні зшиватися, склеюватися, на них не дозволяється робити підписи, підкреслювати або обводити окремі місця в тексті, писати резолюції та вказівки, також забороняється їх м'яти та згортати.

Реєстраційний штамп проставляється тільки на супроводжувальних листах організації та заявах громадян, які передали анонімні матеріали в інстанції.

Дії при захоплені терористами заручників

-         негайно повідомте в необхідну інстанцію та керівника підприємства по телефону;

-         за своєю ініціативою в переговори з терористами не вступати;

-         при необхідності виконувати вимоги загарбників, якщо це не зв'язано з заподіянням збитків, загрозою життю і здоров'ю людей, не суперечити терористам, не ризикувати життям оточуючих та своїм;

-         не провокувати дії, які можуть призвести до застосування терористичної зброї;

-         забезпечити безперешкодний проїзд (прохід) до місця пригоди співробітників відповідних органів силових структур;

-         з прибуттям бійців спецпідрозділів СБУ та МВС докладно відповісти на питання їх командирів та забезпечити їх роботу.

8. Номери телефонів чергових та оперативних служб

№ з/п

Найменування служб

Телефон

1.

Пожежна охорона

101

2.

Швидка медична допомога

103

3.

Міліція

102

4.

Київгаз

104

5.

Оперативний черговий управління НС м. Києва

226-20-90

6.

Черговий  Київської міськдержадміністрації

226-30-25

7.

Оперативно-рятувальна служба (КАРС КСП)

430-37-13

8.

Управління екологічної безпеки

417-81-20

9.

Черговий "Київенерго"

239-48-48

10.

Черговий "Київжитлокомуненерго"

245-25-95

11.

Черговий "Київводоканал"

280-15-64

12.

СЕС м. Києва

486-54-86

13.

Управління з питань НС Голосіївської РДА

 259-82-19,  259-82-42

14.

Оперативний черговий Голосіївського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві

  525-30-08

15.

Оперативний черговий Голосіївського РУ ГУ МВС України в місті Києві

  525-04-04

16.

Черговий відділу Служби Безпеки України УСБУ „Правобережний”

257-12-45

 

Служби оперативного реагування районів м. Києва з питань надзвичайних ситуацій

 

2.

Черговий Голосіївського району 

529-66-66, ф. 281-66-06 

3.

Черговий Дарницького району

560-66-66

4.

Черговий Дніпровського району

559-66-66

5.

Черговий Деснянського району

515-66-66

6.

Черговий Печерського району

280-66-66

7.

Черговий Подільського району

417-66-66

8.

Черговий Оболонського району

419-66-66

9.

Черговий Святошинського району

424-66-66

10.

Черговий Солом’янського району

448-66-66

11.

Черговий Шевченківського району

   235-66-66

 1. 9.    Рекомендовані відстані зони евакуації та оточення при виявленні

вибухового пристрою або предмету схожого на вибуховий пристрій

Граната РГД - 5

не менше 50 м

Граната Ф - 1

не менше 200 м

Тротилова шашка вагою 200 г

45 м

Тротилова шашка вагою 400 г

55 м

Пивна банка 0,33

60 м

Міна МОН - 50

85 м

Валіза (кейс)

230 м

Дорожня валіза

350 м

Автомобіль типу "Жигулі"

460 м

Автомобіль типу "Волга"

580 м

Мікроавтобус

920 м

Вантажна автомашина (фургон)

1240 м

10. Відповідальність за сприяння терористичній діяльності

Керівники та посадові особи підприємств, установ і організацій, а також громадяни, які сприяли терористичній діяльності, несуть відповідальність згідно з законом.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку

 

Новини Центру надання адмін. послуг