Головна  →  Про район  →  Соціальний захист  →  Інформація щодо діяльності державних соціальних інспекторів

Відділ державних соціальних інспекторів (далі-відділ) є структурним підрозділом Управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (далі- Управління).

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної в місті Києві державної адміністрації, положенням про орган соціального захисту населення.

Відділ здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходів сім»ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послух в умовах підвищення цін і тарифів на послуги ( далі - державна соціальна допомога).

Відділ організовує роботу по перевірці достовірності т а повноти інформації про доходй і майновий стан осіб, які входять до складу сімей, що звертаються за призначенням державної соціальної допомоги; приймає участь у роботі комісіїї з вирішення питань, пов’язаних із наданням субсидій та часткових компенсацій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у виняткових випадках, та з розгляду питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Управління, з місцевими органами державної служби зайнятості, служби у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;.

здійснює заходи щодо порядку роботи з документами в інформаційно- телекомунакаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» на базі системи електронного діловодства «АСКОД».

Відділ проводить обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім’ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім”ї, що звертається за призначенням державної соціальної допомоги, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи; здійснює контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги шляхом проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання отримувача соціальних послуг; робить запити і безоплатно отримує від територіальних органів ДФС, Державтоінспекції, Держфінінспекції, Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, Пенсійного фонду України, територіальних органів ДМС, реєстраційних служб,що проводять реєстрацію прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, відділів державної реєстрації актів цивільного стану, органів охорони здоров’я, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також навчальних закладів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за ' призначенням державної соціальної допомоги;

Діяльність головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора спрямована з одного боку - на максимальне забезпечення захисту малозабезпечених верств населення, з іншого - контроль за використанням бюджетних коштів.

Для соціальної підтримки малозахищених верств населення сьогодні у нашій державі реалізуються програми державної соціальної допомоги та житлових субсидій. Система соціальних виплат спрямована на Поліпшення матеріального забезпечення соціально вразливих верств населення , подолання бідності та зниження ступеня розшарування суспільства за рівнем доходів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №623 від 30.10.2014р внесені зміни до постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків державного соціального інспектора. Головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор наділений повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, яка призначається з урахуванням доходу сім’ї, субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, за цільовим використанням коштів, спрямованих на цю мету. Діяльність головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора спрямована з одного боку - на максимальне забезпечення захисту малозабезпечених верств населення, з іншого - контроль за використанням бюджетних коштів.

З метою обґрунтованості призначення державної соціальної допомоги та надання субсидій станом" на 01.06.2016р. було здійснено 740 обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей. Державні соціальні інспекторинамагаються підвищити якість перевірок правильності надання державної соціальної допомоги шляхом проведення бесід, консультацій , та рекомендацій громадянам, що звернулись за її призначенням.

Внаслідок проведених перевірок встановлено, що не всі громадяни відповідально ставляться до заповнення документів при оформленні соціальної допомоги та не надають повну і достовірну інформацію щодо своїх доходів та майнового стану. В ході обстежень виявляються факти одержання доходів від здачі в оренду житла, майновий стан не відповідає задекларованому. Будь-який факт надання недостовірних даних, зазвичай, виявляється та вживаються заходи щодо повернення незаконно одержаних бюджетних коштів.

Висновки державних соціальних інспекторів враховуються при наданні соціальної допомоги. Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та з’ясування всіх обставин , викладених у заяві про надання соціальної „допомоги, складається в присутності заявника і обов’язково підписується ним. Окрім того, головний державний соціальний інспектор та державний соціальний інспектор здійснюють контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги.

Пунктом 10 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг,затвердженого Постановою передбачено що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх» форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

Державними соціальними інспекторами проведено 153 перевірки відповідності місця фактичного проживання/перебування облікованих переміщених осіб такому, яке зазначене в довідці про взяття на облік. Кожний громадянин при поданні заяви про призначення державної соціальної допомоги письмово дає згоду на збір та перевірку інформації про сім’ю, доходи всіх її членів, їх власність та майно. При виявленні державними соціальними інспекторами порушень - подання громадянами документів із неправильними відомостями або приховування доходів, що впливають на встановлення права на соціальну допомогу та її розмір, призначена допомога перераховується і надмірно виплачені кошті підлягають поверненню.

 

Версiя для друку

 

Новини Центру надання адмін. послугПовідомлення територіальних органів міністерств та відомств

 

 

    

Звернення громадян